Про проект

НАКАЗ


 
ПОЛОЖЕННЯ
про інноваційний проект для учнівської молоді
"Обласний профіквест "В долонях степу і Дніпра"

I. Загальні положення
         1.1. інноваційного проекту для учнівської молоді «Обласний профіквест “В долонях степу і Дніпра”» (далі – Проект або ПрофіКвест) проводиться з метою:
- сприяння національно-патріотичному вихованню дітей старшого шкільного віку шляхом підвищення їх поінформованості про соціальний та економічний розвиток рідного краю, його природні ресурси, історичну та культурну спадщину;
- привернення уваги молоді до одного з перспективних напрямків економічного розвитку області – туризму, в т.ч. зеленого, сільського та агротуризму;
- створення учасниками Проекту інформаційного банку даних щодо туристичної привабливості області для подальшого його використання у всесвітній мережі Internet;
- формування відповідального ставлення молодих людей до планування професійної кар’єри за рахунок розширення знань про світ професій та спеціальностей, їх орієнтації у виборі майбутньої діяльності на потребу регіонального ринку праці;
- забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання молодіжного безробіття;
- створення сприятливих умов для творчого, інтелектуального і духовного розвитку школярів.

1.2. Основні завдання Проекту:
- поглиблене вивчення школярами рідного краю, його унікальних природних та культурно-історичних пам’яток;
- сприяти вихованню в учнівської молоді патріотизму, бажання працювати на благо своєї вітчизни;
- популяризація серед учнівський молоді актуальних на ринку праці Херсонщини професій туристично-рекреаційного спрямування;
- сприяння ефективній зайнятості молоді, успішній побудові майбутньої професійної кар’єри;
- сприяння підвищенню туристичної привабливості Херсонської області через формування і поширення рекламно-інформаційних матеріалів мультимедійного характеру про її культурно-історичні та природні особливості.

1.3. Етапи реалізації Проекту:
І етап – організаційний (січень-червень 2016 року):
-  розробка установчих документів і планів роботи ПрофіКвесту (січень-лютий);
- узгодження дій організаторів Проекту, підписання установчих документів, проведення круглого столу (березень):
- формування команд учасників ПрофіКвесту, визначення їх кураторів на місцях (квітень);
- проведення установчого заходу для всіх учасників Проекту – обласного масового профіквесту для учнівської молоді «В долонях степу і Дніпра» (травень);
- складання та затвердження планів роботи дослідницьких квест-команд (травень-червень).

ІІ етап – навчально-дослідницький (червень 2016-квітень 2017 років):
- організація дистанційного навчання квест-команд за спеціальною програмою (червень 2016 - березень 2017);
- визначення туристично-привабливих об’єктів дослідження та складання туристично-екскурсійних маршрутів по районах/містах (червень);
- вивчення та збирання матеріалів згідно з визначеним маршрутом (маршрутами) (червень-вересень);
- організація літньої експедиції за прокладеним маршрутом з відвідуванням визначених об’єктів з метою їх фотографування та відеозйомки (червень-вересень);
- укладання «туристичного путівника» – у формі веб-сторінки у блозі проекту (складання текстів рекламного характеру, візуальне та мультимедійне наповнення) (вересень 2016 – лютий 2017);
- розроблення та реалізація PR-кампанії власного екскурсійного маршруту та туристичних об’єктів (березень 2017);
- визначення кращих команд та рекламно-туристичних продуктів ПрофіКвесту, організація міжрайонних оглядів та майстер-класів «Херсонщина туристична», визначення учасників обласного фіналу Проекту (квітень 2017).
ІІІ етап – підсумковий (травень 2017 року):
- організація фінального заходу Проекту: визначення переможців у категоріях «Кращий туристичний маршрут», «Краща PR-кампанія ПрофіКвесту» (командні змагання), «Кращий гід-екскурсовод» (індивідуальне змагання);
-  нагородження переможців та організаторів;
- опублікування кращих творчих робіт, створених в ході реалізації Проекту.

II. Організація Проекту
2.1. Ініціатори та співрозробники Проекту:
Херсонський обласний центр зайнятості;
КЗ Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки Херсонської обласної ради.

2.2. Організатори ПрофіКвесту:
Херсонський обласний центр зайнятості,
         управління культури Херсонської обласної державної адміністрації,
управління освіти і науки Херсонської обласної державної адміністрації,
департамент зовнішньоекономічної діяльності, туризму та курортів Херсонської обласної державної адміністрації,
         департамент з питань внутрішньої та інформаційної політики Херсонської обласної державної адміністрації,
         КЗ Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки Херсонської обласної ради,
Херсонське обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні

2.3. Повноваження організаторів:
- забезпечують організаційно-методичну підтримку підготовки та проведення Проекту;
- залучають до участі у Проекті підпорядковані їм відділи/структурні підрозділи/установи/заклади;
- сприяють забезпеченню участі команд у всіх заходах, передбачених Проектом;
- здійснюють фінансування заходів ПрофіКвесту в межах, передбачених бюджетом відповідної організації/установи.

2.4. Основні виконавці:
Херсонський обласний центр зайнятості,
         КЗ Херсонська обласна бібліотека для дітей імені Дніпрової Чайки Херсонської обласної ради,
Херсонське обласне відділення Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні,
структурні підрозділи районних державних адміністрацій, міських рад Херсонської області (за згодою) з питань культури, туризму, освіти, внутрішньої та інформаційної політики,
загальноосвітні школи,
міські, міськрайонні та районні центри зайнятості,
районні бібліотеки, районні та міські бібліотеки для дітей.

2.5. Співвиконавці:
до участі в організації та проведенні ПрофіКвесту організаторами
можуть залучатися інші зацікавлені органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації та фізичні особи (за згодою), які надають організаційну, фінансову, матеріальну та іншу допомогу для його проведення у порядку, встановленому чинним законодавством.

III. Організаційний комітет, Експертна рада та журі Проекту
3.1. Загальне керівництво підготовкою та проведення Проекту здійснює обласний організаційний комітет із впровадження інноваційного проекту для учнівської молоді «Обласний профіквест “В долонях степу і Дніпра”» (далі – Оргкомітет), склад якого затверджується спільним наказом організаторів ПрофіКвесту.
3.2. Оргкомітет:
- визначає умови проведення етапів/заходів ПрофіКвесту та критерії оцінювання виступів команд, перелік категорій/номінацій для визначення призерів, у разі потреби оперативно вносить зміни до них;
- координує та узгоджує дії організаторів, виконавців та співвиконавців у ході реалізації Проекту;
- визначає склад Експертної ради, яка надає експертну оцінку достовірності матеріалів, що складають основу туристично-екскурсійних маршрутів запропонованих командами;
- визначає склад журі при проведенні ПрофіКвесту, у разі потреби оперативно вирішує питання щодо обґрунтованої заміни одного або кількох членів журі;
- приймає рішення щодо участі команд у міжрайонних та регіональних етапах Проекту;
- оперативно вирішує спірні питання, які виникають під час проведення Проекту;
- організує визначення та нагородження переможців, призерів та/або учасників ПрофіКвесту.

3.3. Основною формою роботи Оргкомітету є засідання, які скликаються за ініціативою одного з організаторів у разі потреби.
Рішення Оргкомітету приймаються простою більшістю голосів присутніх його членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голів Оргкомітету з числа ініціаторів Проекту.
У період між засіданнями рішення Оргкомітету з оперативних питань можуть прийматись шляхом консенсусу на підставі консультацій з використанням телефонного, факсимільного зв’язку та електронної пошти з наступним протокольним оформленням.
3.4. Команди учасників до участі у конкурсі надають до  Експертної ради матеріали, що стали основою для розробки туристично-екскурсійних маршрутів (з зазначенням джерел).
Після вивчення матеріалів Експертна рада надає рекомендації командам стосовно поданих матеріалів щодо їх відповідності.
Кожний туристично-екскурсійний маршрут має бути затверджений Експертною радою.
3.5. Визначення результатів ПрофіКвесту здійснює журі за критеріями оцінювання виступів команд, визначеними цим Положенням.
3.6. Рішення журі за результатами ПрофіКвесту оформлюється
протоколом.

IV. Учасники ПрофіКвесту
4.1. Команди ПрофіКвесту складають:
- учасники – учні, які у 2016-2017 н.р. навчаються у 8-9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів. У наступному навчальному році склад учасників команди зберігається. У випадку необхідності заміни учасника кураторами приймається узгоджене рішення з цього питання;
- куратори з числа виконавців Проекту: працівник закладу освіти, працівник міської/районної бібліотеки для дітей, спеціаліст міського/районного центру зайнятості. Кандидатури кураторів команд погоджуються основними виконавцями на місцевому рівні.
4.2. Кількісний склад команди для участі у ПрофіКвесті  не повинен перевищувати 10 осіб, включаючи капітана.
Кожна команда у Проекті представляє своє місто/район.
4.3. До участі у ПрофіКвесті команди запрошуються на підставі заявки (додаток 1), яка надається ініціаторам Проекту не пізніше ніж за 10 днів до проведення установчого заходу, зазначеного цим наказом.
4.4. До виступу на фінальному заході запрошуються команди-переможці міжрайонних оглядів. Учасниками фіналу є всі команди Проекту.
4.5. Для супроводу виступу команд у масових заходах ПрофіКвесту команди можуть залучати групи підтримки.
4.6. Дати проведення оглядів визначаються Оргкомітетом і доводяться до команд не пізніше ніж за 1 місяць до їх проведення.

V. Категорії та критерії оцінювання виступів команд
Журі оцінює виступи команд за наступними категоріями:
5.1. Категорія «Кращий туристичний маршрут» (командна).
Критерії: відповідність меті та завданням проекту; наповненість маршруту; включення різноаспектних об’єктів для відвідування; новизна запропонованого маршруту (не повторює вже відомі); оригінальний підхід в подачі краєзнавчого матеріалу про об’єкти; літературний рівень текстів; дотримання рекламного стилю.
5.2. Категорія «Краща PR-кампанія ПрофіКвесту» (командна).
Критерії: наявність системного підходу в розробці рекламної кампанії; наявність різноманітних та різноформатних рекламних продуктів; їх літературна та естетична привабливість; креативність подачі матеріалу; використання напрацьованих візуальних та медіа компонентів;
5.3. Категорія «Кращий гід-екскурсовод» (індивідуальна).
Критерії: побудова екскурсії у відповідності до прокладеного маршруту; інформативність, знання «гідом» фактичного матеріалу; використання результатів пошуково-дослідницької роботи квест-команди; повнота презентаційного викладу; грамотність і літературно-стилістичне багатство мови, її образність, використання літературних і фольклорних джерел; історична достовірність використаних фактів; використання візуального супроводу (слайд-презентації та відео під час виступу-захисту свого туристично-екскурсійного маршруту); майстерність публічного виступу, використання прийомів привернення уваги аудиторії; наявність списку використаних джерел.

VІ. Визначення результатів і нагородження переможців
6.1. За результатами фіналу ПрофіКвесту на підставі протоколу журі (додаток 2) Оргкомітетом визначаються команди, які стали переможцями та призерами у категоріях.
Команди нагороджуються дипломами і грамотами організаторів Проекту.
6.2. За рішенням Оргкомітету кращі учасники Заходу нагороджуються дипломами та/або грамотами.

6.3. За рішенням органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, які надають організаційну, фінансову, матеріальну та іншу допомогу для проведення Заходу, визначені ними команди та/або учасники нагороджуються додатково у формі та у порядку, які визначаються ними самостійно.

Немає коментарів:

Дописати коментар